Vé tàu Yên Viên - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Yên Viên - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 144km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 52.000đ đến 215.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP3
  .
  65
  70
  80
  135
  110
  100
  215
  205
  52
  135
  SP3
  22:31
  02:23
  03:52
  37
  5
  LC3
  .
  67
  87
  108
  187
  176
  155
  210
  210
  54
  187
  LC3
  06:42
  10:44
  04:02
  36
  10
  LC1
  .
  75
  90
  110
  195
  185
  160
  215
  215
  60
  195
  LC1
  22:32
  02:45
  04:13
  34
  7
  YB1
  .
  65
  109
  121
  193
  181
  160
  233
  233
  52
  193
  YB1
  06:44
  10:40
  03:56
  37
  14
  .

Chia sẻ trang