Vé tàu Yên Trung - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Phủ Lý

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 284km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 103.000đ đến 480.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  129
  157
  192
  314
  288
  251
  341
  312
  103
  314
  SE4
  22:19
  03:44
  05:25
  52
  4
  ,,
  SE6
  .
  278
  302
  340
  360
  350
  310
  366
  362
  222
  360
  SE6
  12:56
  18:40
  05:44
  50
  8
  SE8
  .
  202
  238
  306
  438
  399
  365
  480
  443
  162
  438
  SE8
  08:55
  14:27
  05:32
  51
  6
  [vt

Chia sẻ trang