Vé tàu Yên Trung - Đà Nẵng

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Đà Nẵng

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 451km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 142.000đ đến 931.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  231
  609
  686
  909
  876
  801
  931
  911
  487
  909
  SE1
  04:22
  13:41
  09:19
  48
  5
  SE5
  .
  188
  216
  285
  400
  361
  308
  433
  406
  150
  400
  SE5
  15:33
  01:21
  09:48
  46
  6
  SE7
  .
  199
  228
  301
  445
  401
  342
  481
  451
  159
  445
  SE7
  12:46
  22:36
  09:50
  46
  8
  [vt

Chia sẻ trang