Vé tàu Yên Trung - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Yên Trung - Bình Thuận

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1211km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 363.000đ đến 2275.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE1
  .
  561
  1544
  1743
  2222
  2140
  1958
  2275
  2226
  1235
  2222
  SE1
  04:22
  02:37
  22:15
  54
  11
  SE5
  .
  540
  1439
  1620
  1950
  1882
  1740
  2006
  1956
  1151
  1950
  SE5
  15:33
  15:12
  23:39
  51
  12
  SE7
  .
  545
  641
  826
  1148
  1043
  954
  1255
  1160
  436
  1148
  SE7
  12:46
  12:33
  23:47
  51
  [vtb

Chia sẻ trang