Vé tàu Yên Cư - Từ Sơn

 1. Vé tàu Yên Cư - Từ Sơn

  Từ 26/05/2018
  Khoảng cách: 141km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 0.000đ đến 49.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  R158
  .
  49
  -
  -
  -
  -
  R158
  13:50
  20:25
  06:35
  21
  18
  Xem các tàu chiều về từ Từ Sơn đi Yên Cư
  .

Chia sẻ trang