Vé tàu Yên Bái - Việt Trì

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Yên Bái - Việt Trì

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 82km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 31.000đ đến 145.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  39
  50
  62
  108
  101
  89
  121
  121
  31
  108
  LC4
  14:47
  17:12
  02:2
  34
  6
  YB2
  .
  38
  63
  70
  111
  104
  92
  134
  134
  31
  111
  YB2
  14:45
  17:09
  02:24
  34
  9
  .

Chia sẻ trang