Vé tàu Yên Bái - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Yên Bái - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 64km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 24.000đ đến 110.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  31
  39
  49
  85
  79
  70
  95
  95
  25
  85
  LC4
  14:47
  16:35
  01:4
  36
  4
  LC2
  .
  30
  40
  50
  85
  80
  70
  95
  95
  24
  85
  LC2
  22:37
  00:41
  02:04
  31
  2
  YB2
  .
  30
  50
  55
  87
  82
  72
  105
  105
  24
  87
  YB2
  14:45
  16:34
  01:49
  35
  7
  .

Chia sẻ trang