Vé tàu Vĩnh Yên - Vũ Ẻn

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Vĩnh Yên - Vũ Ẻn

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 64km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 25.000đ đến 95.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  31
  39
  49
  85
  79
  70
  95
  95
  25
  85
  LC3
  08:00
  09:45
  01:45
  37
  5
  YB1
  .
  30
  50
  55
  87
  82
  72
  105
  105
  24
  87
  YB1
  07:50
  09:39
  01:49
  35
  6
  .

Chia sẻ trang