Vé tàu Vĩnh Yên - Mậu A

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Vĩnh Yên - Mậu A

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 132km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 49.000đ đến 195.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  61
  79
  99
  172
  161
  142
  193
  193
  49
  172
  LC3
  08:00
  11:57
  03:57
  33
  10
  LC1
  .
  65
  80
  100
  175
  165
  145
  195
  195
  52
  175
  LC1
  23:44
  03:51
  04:07
  32
  5
  .

Chia sẻ trang