Vé tàu Vinh - Trà Kiệu

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Vinh - Trà Kiệu

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 506km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 153.000đ đến 464.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  191
  235
  291
  439
  398
  353
  464
  455
  153
  439
  TN1
  21:05
  08:51
  11:46
  43
  9

Chia sẻ trang