Vé tàu Vinh - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Vinh - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 935km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 281.000đ đến 1425.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  351
  434
  535
  811
  734
  651
  856
  841
  281
  811
  TN1
  21:05
  17:32
  20:27
  46
  18
  SE9
  .
  935
  1034
  1150
  1344
  1296
  1175
  1425
  1347
  748
  1344
  SE9
  20:46
  17:53
  21:07
  44
  15
  ,,
  SE9
  .
  935
  1034
  1150
  1344
  1296
  1175
  1425
  1347
  748
  1344
  SE9
  21:02
  16:54
  19:52
  47
  15
  ,

Chia sẻ trang