Vé tàu Vinh - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Vinh - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 698km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 209.000đ đến 1064.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  261
  324
  399
  605
  548
  486
  639
  627
  209
  605
  TN1
  21:05
  13:13
  16:08
  43
  15
  SE9
  .
  301
  346
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  241
  1
  SE9
  20:46
  12:56
  16:10
  43
  12
  ,,
  SE9
  .
  698
  772
  858
  1004
  500
  877
  1064
  1006
  558
  1004
  SE9
  21:02
  12:26
  15:24
  45
  12
  ,

Chia sẻ trang