Vé tàu Vinh - Biên Hòa

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Vinh - Biên Hòa

    Từ Từ 31.01.2020
    Khoảng cách: 1378km.
    Tần suất: 8 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 414.000đ đến 2567.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    SE1
    .
    512
    1750
    1974
    2457
    2367
    2165
    2516
    2463
    1400
    2457
    SE1
    03:56
    05:07
    25:11
    55
    13
    SE5
    .
    615
    1698
    1914
    2388
    2305
    2132
    2455
    2394
    1358
    2388
    SE5
    15:07
    17:57
    26:50
    51
    15
    SE7
    .
    622
    731
    941
    1295
    1177
    1077
    1417
    1308
    498
    1295
    SE7
    11:22
    15:25
    28:03
    49
    [vtb
  2. Mai

    Mai New Member

    Minh muốn đặt vé tàu từ nghệ an đi đồng nai

Chia sẻ trang