Vé tàu Việt Trì - Ấm Thượng

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Việt Trì - Ấm Thượng

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 58km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 22.000đ đến 85.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  27
  35
  44
  76
  71
  63
  85
  85
  22
  76
  LC3
  08:26
  10:07
  01:41
  34
  5
  YB1
  .
  31
  52
  57
  91
  86
  75
  110
  110
  25
  91
  YB1
  08:15
  10:00
  01:45
  33
  6
  .

Chia sẻ trang