Vé tàu Tuy Hòa - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tuy Hòa - Thanh Hóa

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1023km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 397.000đ đến 1806.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  440
  639
  710
  1088
  997
  878
  1216
  1137
  568
  1088
  SE4
  04:34
  01:31
  20:57
  49
  13
  SE2
  .
  427
  1250
  1410
  1764
  1699
  1554
  1806
  1768
  1000
  1764
  SE2
  06:51
  02:17
  19:26
  53
  10
  ,,,
  SE10
  .
  496
  584
  751
  1045
  950
  868
  1143
  1026
  397
  1045
  SE10
  01:19
  23:28
  46:09
  22

Chia sẻ trang