Vé tàu Tuy Hòa - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Tuy Hòa - Minh Khôi

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1001km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 393.000đ đến 1240.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  880
  930
  1016
  1200
  1160
  1024
  1240
  1215
  704
  1200
  TN2
  01:03
  23:22
  22:19
  45
  19
  SE10
  .
  491
  577
  743
  1033
  939
  858
  1130
  1015
  393
  1033
  SE10
  01:19
  22:48
  21:29
  47
  16
  ,,,
  SE18
  .
  491
  577
  743
  1033
  939
  858
  1130
  1015
  393
  1033
  SE18
  01:03
  23:22
  22:19
  45
  [vtbg1

Chia sẻ trang