Vé tàu Tuy Hòa - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tuy Hòa - Hương Phố

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 811km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 264.000đ đến 1569.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  330
  400
  490
  703
  644
  563
  763
  700
  264
  703
  SE4
  05:03
  21:18
  16:15
  50
  10
  SE2
  .
  304
  1034
  1166
  1533
  1475
  1349
  1569
  1535
  827
  1533
  SE2
  06:51
  22:19
  15:28
  52
  8
  ,,,
  TN2
  .
  713
  754
  824
  972
  940
  830
  1006
  984
  570
  972
  TN2
  01:03
  19:21
  18:18
  44
  15
  SE10
  .
  390
  459
  590
  821
  746
  682
  897
  806
  312
  821
  SE10
  01:19
  19:09
  17:50
  45
  12
  SE12
  .
  390
  971
  1094
  1330
  1284
  1187
  1368
  1334
  777
  1330
  SE12
  10:48
  06:57
  20:09
  40
  8
  ,,
  SE18
  .
  390
  459
  590
  821
  746
  682
  897
  806
  312
  821
  SE18
  01:03
  19:21
  18:18
  44
  12

Chia sẻ trang