Vé tàu Tuy Hòa - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tuy Hòa - Chợ Sy

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 919km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 360.000đ đến 1460.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,,
  TN2
  .
  807
  855
  933
  1102
  1065
  940
  1140
  1115
  646
  1102
  TN2
  01:03
  21:45
  20:42
  44
  18
  SE10
  .
  450
  530
  682
  948
  861
  789
  1037
  931
  360
  948
  SE10
  01:19
  21:27
  20:08
  46
  15
  ,,,
  SE18
  .
  450
  530
  682
  948
  861
  789
  1037
  931
  360
  948
  SE18
  01:03
  21:45
  20:42
  44
  15[/v

Chia sẻ trang