Vé tàu Tu Bông - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tu Bông - Tuy Hòa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 44km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 21.000đ đến 56.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:

Chia sẻ trang