Vé tàu Tiên Kiên - Mậu A

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Tiên Kiên - Mậu A

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 95km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 35.000đ đến 140.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  44
  57
  71
  123
  116
  102
  138
  138
  35
  123
  LC3
  09:02
  11:57
  02:55
  33
  7
  LC1
  .
  45
  55
  70
  125
  120
  105
  140
  140
  36
  125
  LC1
  00:50
  03:51
  03:01
  31
  3
  .

Chia sẻ trang