Vé tàu Tháp Chàm - Trà Kiệu

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Trà Kiệu

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 583km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 428.000đ đến 1006.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE22
  .
  642
  723
  774
  970
  940
  837
  1006
  994
  514
  970
  SE22
  18:06
  05:24
  11:18
  52
  14
  TN2
  .
  535
  566
  618
  730
  705
  623
  755
  740
  428
  730
  TN2
  20:52
  08:20
  11:28
  51
  13

Chia sẻ trang