Vé tàu Tháp Chàm - Tam Kỳ

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Tam Kỳ

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 543km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 173.000đ đến 1338.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  218
  346
  384
  637
  583
  513
  711
  665
  307
  637
  SE4
  00:00
  10:35
  34:35
  16
  11
  SE2
  .
  227
  739
  834
  1308
  1259
  1152
  1338
  1312
  591
  1308
  SE2
  03:19
  12:27
  09:08
  59
  5
  SE6
  .
  530
  578
  652
  836
  807
  717
  847
  838
  424
  836
  SE6
  14:51
  01:29
  10:38
  51
  6
  [/vtco

Chia sẻ trang