Vé tàu Tháp Chàm - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Nha Trang

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 93km.
  Tần suất: 13 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 30.000đ đến 207.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  37
  132
  149
  206
  198
  182
  212
  207
  106
  206
  SE4
  00:00
  03:02
  27:02
  3
  6
  SE2
  .
  39
  132
  149
  203
  195
  179
  207
  203
  106
  203
  SE2
  03:19
  04:54
  01:35
  59
  1
  SE6
  .
  34
  40
  52
  81
  74
  63
  88
  83
  30
  81
  SE6
  14:51
  16:29
  01:38
  57
  1
  SE8[

Chia sẻ trang