Vé tàu Tháp Chàm - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Hương Phố

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1021km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 310.000đ đến 1880.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  387
  439
  576
  795
  742
  630
  893
  839
  310
  795
  SE4
  00:00
  21:18
  45:18
  23
  17
  SE2
  .
  369
  1302
  1468
  1838
  1769
  1617
  1880
  1841
  1042
  1838
  SE2
  03:19
  22:19
  19:00
  54
  10
  SE6
  .
  388
  445
  587
  825
  744
  635
  893
  837
  310
  825
  SE6
  14:51
  11:59
  21:08
  48
  12
  [

Chia sẻ trang