Vé tàu Tháp Chàm - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 972km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 288.000đ đến 1204.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  360
  413
  545
  766
  691
  589
  828
  777
  288
  766
  SE6
  14:51
  10:54
  20:03
  48
  11
  SE8
  .
  374
  428
  565
  836
  754
  643
  905
  848
  299
  836
  SE8
  11:48
  06:53
  19:05
  51
  11
  TN2
  .
  853
  903
  986
  1164
  1125
  993
  1204
  1178
  682
  1164
  TN2
  20:52
  19:21
  22:29
  43
  19
  SE10
  .
  458
  538
  693
  963
  876
  801
  1053
  947
  366
  963
  SE10
  20:49
  18:04
  21:15
  46
  14
  SE12
  .
  458
  538
  693
  963
  876
  801
  1053
  947
  366
  963
  SE12
  06:59
  05:20
  22:21
  43
  9
  ,,
  SE18
  .
  458
  538
  693
  963
  876
  801
  1053
  947
  366
  963
  SE18
  20:52
  18:14
  21:22
  45
  14

Chia sẻ trang