Vé tàu Tháp Chàm - Đông Hà

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Đông Hà

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 786km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 254.000đ đến 1631.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  430
  505
  651
  904
  823
  752
  989
  889
  344
  904
  SE10
  20:49
  14:17
  17:28
  45
  12
  SE4
  .
  315
  500
  555
  870
  797
  702
  973
  909
  444
  870
  SE4
  00:00
  16:32
  40:32
  19
  14
  SE2
  .
  328
  1001
  1129
  1554
  1496
  1369
  1591
  1557
  801
  1554
  SE2
  03:19
  17:41
  14:22
  55
  8
  [

Chia sẻ trang