Vé tàu Tháp Chàm - Diêu Trì

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Diêu Trì

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 312km.
  Tần suất: 11 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 75.000đ đến 754.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  125
  441
  498
  797
  767
  702
  816
  799
  353
  797
  SE4
  00:00
  06:52
  30:52
  10
  8
  SE2
  .
  130
  154
  194
  300
  275
  229
  328
  298
  104
  300
  SE2
  03:19
  08:41
  05:22
  58
  3
  SE6
  .
  116
  133
  175
  246
  222
  189
  266
  249
  93
  246
  SE6
  14:51
  21:17
  06:26
  48
  2
  [vtco

Chia sẻ trang