Vé tàu Tháp Chàm - Đà Nẵng

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tháp Chàm - Đà Nẵng

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 617km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 206.000đ đến 1488.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  364
  428
  551
  868
  789
  722
  949
  853
  291
  868
  SE10
  20:49
  09:57
  13:08
  47
  10
  SE4
  .
  247
  392
  435
  707
  647
  570
  789
  738
  348
  707
  SE4
  00:00
  12:28
  36:28
  17
  12
  SE2
  .
  257
  838
  945
  1359
  1310
  1198
  1393
  1363
  670
  1359
  SE2
  03:19
  13:53
  10:34
  58
  6
  [/v

Chia sẻ trang