Vé tàu Thanh Hóa - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Tuy Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1023km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 307.000đ đến 1843.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  440
  1250
  1410
  1800
  1733
  1586
  1843
  1804
  1000
  1800
  SE3
  22:53
  19:13
  20:20
  50
  11
  SE1
  .
  427
  1250
  1410
  1764
  1699
  1554
  1806
  1768
  1000
  1764
  SE1
  01:31
  20:29
  18:58
  54
  11
  SE5
  .
  426
  489
  645
  906
  818
  697
  981
  919
  341
  906
  SE5
  12:36
  08:50
  20:14
  51
  13[

Chia sẻ trang