Vé tàu Thanh Hòa - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1079km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 324.000đ đến 1644.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  405
  501
  617
  934
  847
  751
  988
  969
  324
  934
  TN1
  18:29
  17:32
  23:03
  47
  21
  SE9
  .
  1080
  1194
  1326
  1552
  1496
  1356
  1644
  1555
  864
  1552
  SE9
  18:13
  17:53
  23:40
  46
  18
  ,,
  SE9
  .
  1080
  1194
  1326
  1552
  1496
  1356
  1644
  1555
  864
  1552
  SE9
  18:30
  16:54
  22:24
  48
  18
  ,

Chia sẻ trang