Vé tàu Thanh Hóa - Đông Hà

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Đông Hà

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 447km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 134.000đ đến 838.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  203
  580
  653
  819
  788
  721
  838
  821
  464
  819
  SE3
  22:53
  07:13
  08:20
  54
  4
  SE1
  .
  197
  580
  653
  802
  773
  707
  821
  804
  464
  802
  SE1
  01:31
  09:42
  08:11
  55
  5
  SE5
  .
  197
  226
  298
  465
  420
  357
  503
  472
  158
  465
  SE5
  12:36
  21:11
  08:35
  52
  8
  [vtc

Chia sẻ trang