Vé tàu Thanh Hóa - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 842km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 1283.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  316
  391
  481
  729
  661
  587
  771
  756
  253
  729
  TN1
  18:29
  13:13
  18:44
  45
  18
  SE9
  .
  344
  395
  1
  741
  1
  1
  1
  745
  1
  741
  SE9
  18:13
  12:56
  18:43
  45
  15
  ,,
  SE9
  .
  842
  930
  1034
  1210
  1167
  1058
  1283
  1213
  674
  1210
  SE9
  18:30
  12:26
  17:56
  47
  15
  ,

Chia sẻ trang