Vé tàu Thanh Hóa - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Thanh Hóa - Bình Thuận

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1376km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 409.000đ đến 2418.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  526
  1640
  1850
  2363
  2274
  2081
  2418
  2368
  1312
  2363
  SE3
  22:53
  01:07
  26:14
  52
  14
  SE1
  .
  591
  1640
  1850
  2314
  2229
  2039
  2370
  2321
  1312
  2314
  SE1
  01:31
  02:37
  25:06
  55
  13
  SE5
  .
  599
  1530
  1724
  2111
  2037
  1883
  2169
  2117
  1224
  2111
  SE5
  12:36
  15:12
  26:36
  52
  [

Chia sẻ trang