Vé tàu Thái Niên - Vũ Ẻn

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Thái Niên - Vũ Ẻn

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 159km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 59.000đ đến 230.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  73
  95
  119
  205
  193
  170
  230
  230
  59
  205
  LC4
  10:23
  15:47
  05:2
  29
  13
  LC4
  .
  73
  95
  119
  205
  193
  170
  230
  230
  59
  205
  LC4
  10:23
  15:47
  05:2
  29
  13
  .

Chia sẻ trang