Vé tàu Tam Kỳ - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Tam Kỳ - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 668km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 300.000đ đến 922.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  615
  670
  755
  910
  878
  780
  922
  912
  492
  910
  SE6
  01:29
  15:43
  14:14
  47
  10
  TN2
  .
  587
  620
  678
  786
  760
  670
  813
  796
  470
  786
  TN2
  07:41
  23:22
  15:41
  43
  13
  SE10
  .
  375
  441
  567
  813
  739
  676
  889
  799
  300
  813
  SE10
  07:47
  22:48
  15:01
  44
  10
  ,,,
  SE18
  .
  375
  441
  567
  813
  739
  676
  889
  799
  300
  813
  SE18
  07:41
  23:22
  15:41
  43
  10

Chia sẻ trang