Vé tàu Tam Kỳ - Biên Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Tam Kỳ - Biên Hòa

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 832km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 242.000đ đến 2011.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  319
  1268
  1429
  1962
  1891
  1731
  2011
  1968
  1014
  1962
  SE3
  13:15
  03:53
  14:38
  57
  9
  SE1
  .
  309
  1268
  1429
  1924
  1852
  1696
  1970
  1929
  1014
  1924
  SE1
  14:56
  05:07
  14:11
  59
  6
  ,,
  SE7
  .
  309
  354
  467
  691
  624
  531
  748
  701
  247
  691
  SE7
  00:04
  15:25
  15:21
  54
  10[/

Chia sẻ trang