Vé tàu Sông Mao - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Yên Trung

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1144km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 373.000đ đến 1420.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  1005
  1064
  1162
  1372
  1326
  1170
  1420
  1388
  804
  1372
  TN2
  19:28
  20:18
  24:50
  46
  22
  SE10
  .
  373
  603
  776
  1078
  980
  896
  1180
  1059
  410
  1078
  SE10
  19:29
  20:06
  24:37
  46
  17
  ,,,
  SE18
  .
  373
  603
  776
  1078
  980
  896
  1180
  1059
  410
  1078
  SE18
  19:28
  20:18
  24:50
  46
  [vtbg

Chia sẻ trang