Vé tàu Sông Mao - Vinh

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Vinh

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1165km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 413.000đ đến 1678.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  1024
  1084
  1183
  1397
  1350
  1192
  1445
  1414
  819
  1397
  TN2
  19:28
  21:01
  25:33
  46
  23
  SE10
  .
  516
  607
  782
  1086
  987
  903
  1188
  1678
  413
  1086
  SE10
  19:29
  20:43
  25:14
  46
  18
  ,,,
  SE18
  .
  516
  607
  782
  1086
  987
  903
  1188
  1678
  413
  1086
  SE18
  19:28
  21:01
  25:33
  46
  [vtbg

Chia sẻ trang