Vé tàu Sông Mao - Thanh Hóa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Thanh Hóa

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1309km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 449.000đ đến 1523.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  561
  660
  850
  1181
  1074
  983
  1293
  1161
  449
  1181
  SE10
  19:29
  23:28
  51:59
  25
  21
  TN2
  .
  1080
  1142
  1247
  1472
  1423
  1256
  1523
  1490
  864
  1472
  TN2
  19:28
  00:04
  04:36
  285
  26
  ,,,
  SE18
  .
  561
  660
  850
  1181
  1074
  983
  1293
  1161
  449
  1181
  SE18
  19:28
  00:04
  28:36
  46
  [v

Chia sẻ trang