Vé tàu Sông Mao - Nam Định

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Nam Định

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1397km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 477.000đ đến 1626.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  1152
  1220
  1332
  1572
  1520
  1342
  1626
  1590
  922
  1572
  TN2
  19:28
  01:58
  30:30
  46
  29
  SE10
  .
  596
  701
  903
  1255
  1141
  1044
  1373
  1233
  477
  1255
  SE10
  19:29
  01:30
  30:01
  47
  22
  ,,,
  SE18
  .
  596
  701
  903
  1255
  1141
  1044
  1373
  1233
  477
  1255
  SE18
  19:28
  01:58
  30:30
  46
  [

Chia sẻ trang