Vé tàu Sông Mao - Ma Lâm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Ma Lâm

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 49km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 30.000đ đến 51.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE21
  .
  35
  35
  35
  49
  44
  39
  51
  48
  30
  49
  SE21
  00:22
  01:33
  01:11
  41
  1
  TN1
  .
  31
  31
  31
  43
  39
  34
  45
  44
  30
  43
  TN1
  21:39
  22:27
  00:48
  61
  -

Chia sẻ trang