Vé tàu Sông Mao - Hương Phố

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Hương Phố

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1097km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 772.000đ đến 1360.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  965
  1022
  1115
  1317
  1272
  1123
  1360
  1332
  772
  1317
  TN2
  19:28
  19:21
  23:53
  46
  21

Chia sẻ trang