Vé tàu Sông Mao - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1048km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 375.000đ đến 1300.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  920
  975
  1064
  1257
  1214
  1072
  1300
  1272
  736
  1257
  TN2
  19:28
  19:21
  23:53
  44
  20
  SE10
  .
  469
  552
  711
  987
  898
  822
  1081
  970
  375
  987
  SE10
  19:29
  18:04
  22:35
  46
  15
  ,,,
  SE18
  .
  469
  552
  711
  987
  898
  822
  1081
  970
  375
  987
  SE18
  19:28
  18:14
  22:46
  46
  15

Chia sẻ trang