Vé tàu Sông Mao - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Sông Mao - Chợ Sy

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1205km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 418.000đ đến 1455.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  522
  615
  791
  1100
  1000
  915
  1203
  1081
  418
  1100
  SE10
  19:29
  21:27
  25:58
  46
  19
  TN2
  .
  1030
  1090
  1190
  1406
  1360
  1200
  1455
  1423
  824
  1406
  TN2
  19:28
  21:45
  26:17
  46
  24
  ,,,
  SE18
  .
  522
  615
  791
  1100
  1000
  915
  1203
  1081
  418
  1100
  SE18
  19:28
  21:45
  26:17
  46
  [vt

Chia sẻ trang