Vé tàu Sài Gòn - Bỉm Sơn

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Sài Gòn - Bỉm Sơn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1585km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 411.000đ đến 1824.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  514
  590
  778
  1130
  1020
  869
  1223
  1146
  411
  1130
  SE6
  09:00
  16:52
  31:52
  50
  22
  TN2
  .
  1315
  1392
  1520
  1764
  1705
  1505
  1824
  1785
  1052
  1764
  TN2
  14:40
  00:44
  34:04
  47
  32

Chia sẻ trang