Vé tàu Quảng Ngãi - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Quảng Ngãi - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 492km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 174.000đ đến 788.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  217
  248
  328
  461
  416
  354
  499
  467
  174
  461
  SE6
  00:11
  10:54
  10:43
  46
  6
  SE8
  .
  217
  248
  328
  485
  437
  373
  525
  492
  174
  485
  SE8
  20:18
  06:53
  10:35
  46
  6
  TN2
  .
  432
  458
  500
  590
  570
  503
  610
  597
  346
  590
  TN2
  06:29
  19:21
  12:52
  38
  10
  SE10
  .
  260
  305
  393
  547
  497
  455
  598
  537
  208
  547
  SE10
  06:34
  18:04
  11:30
  43
  7
  SE12
  .
  260
  305
  393
  547
  497
  455
  598
  537
  208
  547
  SE12
  01:53
  05:20
  27:27
  18
  5
  ,,
  SE18
  .
  260
  305
  393
  547
  497
  455
  598
  537
  208
  547
  SE18
  06:29
  18:14
  11:45
  42
  7

Chia sẻ trang