Vé tàu Quảng Ngãi - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Quảng Ngãi - Chợ Sy

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 649km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 217.000đ đến 1032.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,,
  TN2
  .
  570
  604
  660
  778
  752
  664
  805
  788
  456
  778
  TN2
  06:29
  21:45
  15:16
  43
  14
  SE10
  .
  346
  407
  523
  750
  682
  624
  820
  737
  277
  750
  SE10
  06:34
  21:27
  14:53
  44
  11
  ,,,
  SE18
  .
  346
  407
  523
  750
  682
  624
  820
  737
  277
  750
  SE18
  06:29
  21:45
  15:16
  43
  11
  [

Chia sẻ trang