Vé tàu Phúc Yên - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phúc Yên - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 116km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 43.000đ đến 170.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP3
  .
  55
  55
  65
  110
  90
  80
  155
  155
  44
  110
  SP3
  23:18
  02:23
  03:05
  38
  3
  LC3
  .
  54
  70
  87
  151
  142
  125
  170
  170
  43
  151
  LC3
  07:39
  10:44
  03:05
  38
  8
  LC1
  .
  55
  70
  85
  155
  145
  125
  170
  170
  44
  155
  LC1
  23:23
  02:45
  03:22
  34
  5
  YB1
  .
  53
  88
  98
  156
  147
  129
  188
  188
  43
  156
  YB1
  07:29
  10:40
  03:11
  36
  11
  .

Chia sẻ trang