Vé tàu Phúc Yên - Việt Trì

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Phúc Yên - Việt Trì

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 34km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 50.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  20
  21
  26
  45
  42
  37
  50
  50
  20
  45
  LC3
  07:39
  08:24
  00:45
  45
  2
  LC1
  .
  20
  20
  25
  45
  45
  40
  50
  50
  20
  45
  LC1
  23:23
  00:09
  00:46
  44
  2
  YB1
  .
  20
  26
  29
  46
  43
  38
  55
  55
  20
  46
  YB1
  07:29
  08:15
  00:46
  44
  2
  .

Chia sẻ trang