Vé tàu Phúc Yên - Tiên Kiên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Phúc Yên - Tiên Kiên

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 52km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 90.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  25
  32
  39
  68
  64
  56
  76
  76
  20
  68
  LC3
  07:39
  09:00
  01:21
  39
  4
  LC1
  .
  25
  30
  40
  70
  65
  55
  75
  75
  20
  70
  LC1
  23:23
  00:44
  01:21
  39
  3
  YB1
  .
  24
  40
  44
  70
  66
  58
  84
  84
  20
  70
  YB1
  07:29
  08:50
  01:21
  39
  4
  .

Chia sẻ trang